Změna záloh pojistného pro rok 2020

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

minimální záloha 2019 činila 2.388,-  ->  od roku 2020 to bude 2.544,-

Kdo platíte minimální zálohy – novou výši zálohy si musíte nastavit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích za 2019.

Zálohu na sociální pojištění musíte uhradit již v měsíci, za který je záloha placena – tj. do posledního dne daného měsíce (za leden 2020 do 31.1.2020, atp.)

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

minimální záloha 2019 činila 2.208,-  ->  od roku 2020 to bude 2.352,-

Kdo platíte minimální zálohy – novou výši zálohy si musíte nastavit již od začátku roku 2020 (v tom je rozdíl oproti zálohám na soc.pojištění).

Zálohu musíte uhradit do 8. dne následujícího měsíce (za leden 2020 do 8.2.2020, atp.).

Nezapomeňte upravit své platební příkazy.