ZAOKROUHLENÍ A DPH

Být či nebýt…vždy včas připraveni na změny v zákonech a novelách???

Jak jsme vás upozornili ke konci měsíce října, vyšla novela upravující výpočet základu daně a DPH. Tato novela také upravovala způsob zaokrouhlení, kdy zaokrouhlení osvobozené od DPH mohlo být jen takové zaokrouhlení, které se týkalo plateb v hotovosti.

Nespočet firem tedy šlo a přenastavilo své fakturační a účetní systémy.

A co se pak nestane?

14.10.2019 Finanční správa jen tak (jak by řekla moje máma: mírnix týrnix) vydá článek na svých stránkách v sekci NOVINKY, aby nás totálně dorazili a sdělili nám, že tato změna NEBYLA NUTNÁ!

Ověříme si to u správce daně

Já ani nevím, jestli to mám vůbec zmiňovat…ale jo, jen ať víte. U některých z vás se jedná o celkem rozsáhlé úpravy týkající se nejen úprav programu, ale i softwarů v tabletech obchodníků, atp. A tak jsem se jala to ověřit na Finančním úřadě u správce daně, abyste to jeden den nedělali tak a podruhé jinak. Zkrátka ať tedy máme od „vyššího velení“ posvěceno, že jak jsme to udělali, to má být. Překvapivě na Finančím úřadě o žádné novele, co by se týkala změn zaokrouhlení, nic nevědí. Nikdo jim to asi neřekl 🙂 Dostala jsem tedy kontakt na metodika z „vyššího finančáku“, zabývajícího se přímo DPH. Smál se, že nejsem první, kdo volá a že ten výrok na sránkách Finanční správy skutečně vyšel pozdě…

Jak to tedy má být správně?

Dle pana metodika je ze zákona zcela zřejmé, že u faktur, které jsou hrazeny hotově, zaokrouhlení může být osbovozeno od daně. To byla ale ještě donedávna, dle Novely zákona, jediná možnost, kdy může být zaokrouhlení osvobozeno od daně. No a nyní v článku ze 14.10.2019 už Finanční správa uvádí:

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

Správný postup, i dle výkladu pana metodika, je tedy: vrátit všechna nastavení do původního stavu a zaokrouhlovat dál „v nule“.

ODKAZ NA ČLÁNEK FINANČNÍ SPRÁVY ZDE