Vratné obaly ve ABRA-Flexibee

Ve FLEXIBEE je možné samozřejmě vratné obaly řešit ručně př palety, paletové bedny,..
Ale níže uvedený případ řeší situaci práce s obaly svázanými s obsahem
příkladem je pivo v lahvi
Proč nešlo použít KOMPLET? (viz cenik)
Různé sazby DPH – to znamená potřebu vyčíslit na dokladě sazbu za obsah a za obal
Zavedené skladové položky v ceníku
PIVO     pivo PRIMATOR 12                                    DPH 21%  PC 15
LH3+P  pivní lahev jako obal + plná prodávaná DPH  0%  PC  3
               vazba:   1 PIVO = 1 LH3+P nadefinováno jako POPLATEK
LH3+    pivní lahev jako obal + plná                       DPH  0%  PC  3
LH3-     pivní lahev jako obal – prázdná                  DPH  0%  PC  3
Situace se zjednoduší v okamžiku, kdy není potřeba rozlišovat prázdné a plné lahve
Samozřejmě lze sledovat saldo obalů dodavatelů i odběratelů
Příjem od dodavatele
PIVO     240 ks     CC 2400 CZK
LH3+    240 ks     CC    720 CZK
LH3-    -240 ks     CC   -720 CZK
Na kartu zapsána změna stavu
PIVO (příjem)
LH3+ (příjem na plné lahve)
LH3- (-příjem= výdej .. vrácení dodavateli z prázdných lahví)
Prodej – faktury – paragon
PIVO      12      CC 240   PCC 120    pořízeno ručně či ean sleva
LH3+P   12      CC  36    PCC   36    automaticky
PIVO      12       CC 240   PCC 180    pořízeno ručně či ean
LH3+P   12      CC  36    PCC   36    automaticky
LH3-     -24      CC -72    PCC -72    vrácené obaly – pořízeno ručně či ean
PCC celkem = 300 CZK
Na kartu zapsána změna stavu PIVO (výdej) a LH3- (-výdej=připsání nastav)
Pokud byste na dokladě chtěli pouze sumy prodaných obalů LH3+P – použijte uživatelský report
Zpracování LH3+P

Co zpracovat? (viz přehled prodejů)

A. Vytvořit uživatelský dotaz ZÁVĚRKA DNE

  • Zobrazit SUMU prodaných LH3+P za den – tisk či export do EXCELU a ručně vytvořit výdejku (doklady se kopírují a jde to rychle).
  • Na kartu je zapsána změna stavu LH3+ (výdej = odepsání ze stavu plných lahví)
  • Ručně lze, ale komfortní to není
B. Uživatelská funkce ZÁVĚRKA DNE
  • Aplikace využívající REST-API
  • Ze SUMY prodaných LH3+P za den je vytvořena výdejka ze stavu plných lahví
  • Libovolně lze v aplikaci záznamy označovat či štítkovat stav vysčítáno,… ad libitum
  • Na kartu je zapsána změna stavu LH3+ (výdej = odepsání ze stavu plných lahví)
  • Aplikace může být vytvořena jako služba která se spouští v noci
Výsledek:

Přehled skladových pohybů

Závěr

Zvolený princip je možné použít i na přepravky – 24 ks PIVO je v jedné přepravce PR24
Toto používáme v cash&carry a velkoobchodě, kde se prodává po plných bednách – viz vlastnost artiklu „prodávat po“
API mi dovoluje vše zkontrolovat a případně přepočítat.
Takto jsme problematiku vratných lahví nastavili u našeho klienta, samozřejmě je možných více způsobů řešení