Rozdíl mezi minimální mzdou a zaručenou mzdou

Z médií jsme již nějaký čas informováni, že od ledna 2018 vzrostla minimální mzda na 12 200,- / měsíc. To však neznamená, že je toto minimální mzda pro každého zaměstnance, jak si někteří mylně myslí. S touto hodnotou se pracuje např. při výši minimálního zdravotního pojištění – díky zvýšení minimální mzdy je minimální zdravotní pojištění stanoveno pro rok 2018 ve výši 1 647,- Kč / měsíc. Minimální mzdu sice musí dostat každý, ale ne každý (spíše většina) je dle Nařízení vlády zařazen do 1. skupiny, která odpovídá právě výši minimální mzdy.

Zaručená mzda (nový pojem od roku 2007), na rozdíl od minimální mzdy, stanoví nejnižší výši mzdy za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost, … Z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec pracuje na pozici, na které má vyšší zodpovědnost, jeho práce je složitější, tak nemůže mít stejnou zaručenou mzdu jako např. uklízečka.

Nařízením vlády č. 567/2006 Sb., které je od roku 2012 každoročně novelizováno, stanovuje nejen pro podnikatelskou sféru výši zaručené mzdy pro 8 základních skupin prací, ale ve své příloze popisuje jednotlivé skupiny i bližším popisem pracovních funkcí.

Prověřte si, že máte zaměstnance zařazeny ve správné skupině prací dle tohoto nařízení a dáváte mu opravdu alespoň „tu jeho minimální mzdu“.

Zmiňované Nařízení vlády najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31799/NV_567_2006__UZ_-_1_1_18_.pdf