Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Na přelomu ledna a února mohou zaměstnanci požádat o roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za předchozí zdaňovací období. Povinnost podat přiznání je uvedena v § 38g odst. 2 až 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

Pokud zaměstnanec pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a podepsal u nich prohlášení k dani, může požádat o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů u posledního z nich. Může tak učinit nejpozději do 15. února 2018 a zároveň předložit všechny doklady potřebné pro správný výpočet ročního zúčtování.

Výši výpočtu daně a daňového zvýhodnění mohou ovlivnit například:

  • Ocenění hodnoty odběru krve
  • Dary (§ 15 odst. 1 ZDP)
  • Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření
  • Pojistné na soukromé životní pojištění
  • Sleva za umístění dítěte do výše 11000 Kč (§ 35bb ZDP)
  • Daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c ZDP)
  • Úroky z úvěrů (§ 15 odst. 3 a 4 ZDP)
  • Sleva na manželku (§ 35ba odst. 1 písm. b ZDP)

Po doložení a kontrole všech potřebných podkladů může přistoupit mzdová účetní k provedení ročního zúčtování. To lze provést nejpozději do 31. března 2018. Přeplatek se zaměstnanci vrací v případě, že činí více než 50 Kč.