Novinkou roku je „otcovská“

Maminky už si nebudou muset lámat hlavu, jak to první dny po návratu z porodnice doma samy zvládnout.

Novela zákona o nemocenském pojištění přichází s tzv. otcovskou. Jedná se o poporodní otcovskou péči v délce 7 kalendářních dní, kterou si pojištěnec může vybrat kdykoliv v období 6 týdnů ode dne narození dítěte (případně ode dne převzetí dítěte do péče). Pozor – nelze ji čerpat přerušovaně!

A od kdy mohou tatínkové tuto dávku čerpat?

Novela je platná od 1.2.2018, nicméně nárok na otcovskou vzniká také v případě, že se miminko narodilo v období 6 týdnů před 1.2.2018 (tzn. 21.12.2017 a později).

Kdo má nárok na „otcovskou“?

Nárok na otcovskou vzniká, pokud:

  • pojištěnec pečuje o dítě, jehož je otcem
  • pojištěnec pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku

Základní podmínkou pro nárok na otcovskou je účast na pojištění v době nástupu na otcovskou.

U OSVČ je podmínkou účast na pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

A kdo nárok na „otcovskou“ nemá?

  • pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě,
  • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce
  • osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Doba poskytnutí otcovské dávky vzniká dnem nástupu na otcovskou.

Výše této dávky činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jak o dávku zažádat?

Pojištěnec musí vyplnit tiskopis „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který nalezne zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zdopp a nebo také na kterékoliv pobočce OSSZ.

Jedná-li se o pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí  k  žádosti doložit doklad prokazující převzetí dítěte do péče (o tomto se více dozvíte v sekci „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).

U dítěte narozeného v cizině je potřeba doložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).

Zaměstnavatel pak k této žádosti přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a předá je po uplynutí podpůrčí doby (tedy po dočerpání „otcovské“) neprodleně příslušné OSSZ.

Žádost o otcovskou předává pojištěnec svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo OSSZ, u které je registrován.

Chcete si orientačně spočítat, kolik byste za týden čerpané „otcovské“ dostaly peněz?

Zkuste tuto kalkulačku:

https://www.penize.cz/kalkulacky/otcovska-poporodni-pece#otcovska

 

 

Zdroje:
http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm

https://www.penize.cz/kalkulacky/otcovska-poporodni-pece#otcovska