Novinka v zaokrouhlování DPH

Pojďme se na to podívat

Dle novely zákona o DPH v dnes platném znění nelze DPH zaokrouhlovat na celé koruny (viz § 37). Jediné zaokrouhlení je povoleno v případě celkové úplaty v hotovosti, tam pak toto zaokrouhlení nemusí vstupovat do základu daně a DPH. Pro platby jiným než hotovostním způsobem (kartou, převodem, …) nelze uplatnit zaokrouhlení. Pokud fakturu chcete zaokrouhlit např. na celé Kč, pak hodnotu zaokrouhlení musíte rozpočítat na základ daně a DPH.

Příklad:

Cena zboží bez daně 247,- Kč, DPH 21% 51,87 Kč. Podle staré úpravy se mohla daň zaokrouhlit na 52,- Kč. Celková částka k úhradě tak byla vč. zaokrouhlení 299,– s tím, že zaokrouhlení ve výši 0,13 Kč mohlo být v 0% sazbě DPH.

Dle novely platné do 1.4.2019 se DPH nesmí zaokrouhlit, takže celková částka k úhradě bude 298,87 Kč. Pokud chci zaokrouhlit na celých 299,– Kč, pak musím zaokrouhlení rozpočítat na základ 0,11 Kč a DPH 21% 0,02 Kč, celkem tak bude základ daně 247,11 Kč a DPH 21% 51,89 Kč. Bude-li platba hrazena hotově, pak zinkasuji 299,- Kč a zaokrouhlovací rozdíl ve výši 0,13 Kč nebudu v DPH vykazovat.

Novela také již neumožňuje použití způsobu výpočtu pomocí koeficientu (podíl, v jehož čitateli je sazba DPH a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100). Nově se daň vypočte částkou, která se vypočítá jako podíl částky odpovídající výši úplaty (dle § 37, písm. b, bod 1) a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Příklad: Plnění v základní sazbě daně, dohodnutá cena 9 000 Kč včetně DPH. Do 31.3.2019 mělo být odvedeno DPH 1 562,40 Kč, dle aktuálního znění zákona 1 561,98 Kč

Podle přechodného opatření lze po dobu 6 měsíců, tedy do 1.10.2019 postupovat podle starší úpravy – v tuto chvíli jsou tedy správné oba dva postupy, původní i nový.

Doposud se zaokrouhlovalo viz obrázek č.1:

Od 1.10.2019 je ta změna, že se celková částka zaokrouhlovat nebude vůbec a zůstane částka 5.509,13 Kč. Anebo musí být zaokrouhlení uvedené v příhodné sazbě DPH, viz obrázek č.2:

Pro platbu v hotovosti, kdy se zaokrouhlit musí na celé koruny, zaokrouhlíme klasicky v nulové sazbě DPH.

Co nyní udělat? Je potřeba se postarat o nastavení systému, ve kterém vystavujete své fakturky, tak, aby zaokrouhloval podle nového znění zákona.

Ti z vás, kdo pracujete v sw ABRA FlexiBee, stejně jako my, si musíte počkat na aktualizaci sw, která by měla vyjít 1.10.2019 a obsahovat nastavení odpovídající novele zákona.

V jiných softwarech si, prosím, toto nastavení zkontrolujte, popřípadě ověřte, že se chystá aktualizace k výše zmíněné problematice.

Kdo je připraven, není překvapen!“

Zdroj:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2019_Informace-k-novelam-DPH.pdf