Kategorizace účetních jednotek od 1.1.2016

Kategorizace účetních jednotek je závislá na třech kritériích.
Aktiva, obrat a počet zaměstnanců
Rozhodující je překročení dvou ze tří kritérií.

Jednotka Aktiva  Obrat Zaměstnanci
Mikro 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední 500 mil. Kč 1 mld. Kč 250
Velká nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250

Rádi Vám sdělíme, co to pro Vás znamená.