Dáváte k nákupu svým zákazníkům igelitové tašky zdarma? Čtěte:

Od 1. 1.2018 nám Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 k zákonu o obalech zakazuje (a to až pod pokutou 500tis.Kč) poskytovat zdarma plastové tašky při nákupu zboží. Důvodem je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, kvůli dlouhodobému rozkladu těchto materiálů v přírodě…

Výjimkou jsou plastové tašky s nízkým obsahem mikronu, takže se tento zákaz nevztahuje na tašky z mikrotenu o tloušťce stěny 15 mikronů (mikrosáčky), a které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo poskytované jako primární obaly pro volně ložené potraviny v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání potravinami…

Zákon uvádí, že co se týče samotného zpoplatnění, cenu za plastovou odnosnou tašku určuje prodejce sám, avšak cena musí minimálně odpovídat nákladům na pořízení plastové tašky. Finanční částku, kterou musí spotřebitel uhradit za její poskytnutí, nelze zahrnout do ceny nákupu a taška musí být tedy účtována jako samostatná položka.

Více se dočtete na stránkách Ministerstva životního prostředí:

https://www.mzp.cz/cz/zpoplatneni_plastovych_tasek_informace