Bitcoin – jiný pohled na energetickou pohromu

V poslední době se na internetu setkáváme s články týkající se kryproměn, jejich titulky se honosí názvy:
Síť těžařů Bitcoinu spotřebuje za jediný rok více energie než celé Irsko. Provoz sítě, které mnozí předpovídají ohromný rozvoj, již dnes spotřebovává více elektřiny než 19 evropských států. Pokud bude hodnota této kryptoměny dále růst, dá  se očekávat, že poroste i zájem těžařů a tím pádem i spotřeba elektřiny spojená s provozem sítě. Při srovnání s energetickou náročností jiných platebních systémů působí Bitcoin jako ohromný „žrout“ elektřiny. Bitcoin je energetická pohroma.

Jde-li o těžbu kryptoměn, jsou spotřeba elektrické energie a množství odpadního tepla dvěma zásadními problémy, s nimiž se každý těžař potýká. Na druhou stranu musíme začít problém chápat tak, že teplo nebudeme považovat za odpad, ale za žádoucí a využitelný produkt těžby. Jak? Co například kryptografický ohřívač, který těžařům zajistí dostatečný příjem energie pro těžení bitcoinů a zároveň příjemně vytopí celý dům. Že to je blbost? Není. Na trhu se již pohybují firmy, které tyto „chytré“ přímotopy, bojlery a kotle vyrábí. Příkladem je francouzská společnost Qarnot. Neekologicky se mi tedy jeví jakýkoli stroj s topnou spirálou generující „pouze“ teplo.

čerpáno z:
https://www.techpowerup.com/news-tags/bitcoin
https://news.bitcoin.com/ukraine-hotmine-smart-bitcoin-miner/