Je na čase oprášit znalosti týkající se problematiky benefitů – jste v tom zběhlí ?

Benefity jsou pro firmu daňově uznatelným/neuznatelným nákladem; pro zaměstnance osvobozeným příjmem, ale nesmí dostat do ruky peníze – musí vždy platit firma přímo dodavateli.

Přehled benefitů řeší Zákon o daních z příjmů, § 6, odst. 9:

  • daňově uznatelný náklad

– školení, která souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele

– hodnota stravování jako nepeněžní plnění (klasicky stravenky, zaměstnanci za ně nemusí platit nic, do daňových nákladů jde firmě 55% z hodnoty stravenky, max 70% z hodnoty cestovného 5-12 hod, tj. pro rok 2019 max 67,90 Kč, zaměstnanec tak může při max. výhodnosti dostat stravenku za 123,-)

– hodnota přechodného ubytování až do výše 3 500,- / měsíc, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště

– platba na životní pojištění, důchodové pojištění nebo penzijní připojištění až do výše 50 000,- / rok / zaměstnance

– bezúročné zápůjčky až do výše 300 000,-  Kč (pro firmu není žádným nákladem, peníze zaměstnanec vrátí)

  • daňově neuznatelný náklad

– poř. zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienckého a obdobného charakteru od zdravotnického zařízení, poř. zdrav. prostředků na lék.předpis, .. (klasicky např. dioptrické brýle)

– rekreace nebo zájezd max do výše 20 000,- / rok / zaměstnance, můžou jet i pro rodinní příslušníci

– použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, telovýchovná a sportovní zařízení

– přísvěvky na kulturní nebo sportovní akce

– příspěvky na tištné knihy a obrázkové knihy mimo knih, kde reklama přesáhne 50 % celkové plochy

– nepeněžní dary až do výše 2 000,- Kč / rok / zaměstnanec za dalších podmínek (řeší vyhláška 310/1995 Sb., o FKSP, § 10), a to např. při pracovních výročích 20 a každých 5 let práce u zaměstnavatele (lze započítat i dobu odpracovanou u jiných zaměstnavatelů), životní výročí 50 let a každých dalších 5 let věku, první odchod do důchodu

– hodnota stravování jako nepeněžní plnění – zjednodušeně pokud zaměstnavatel nebude chtít za stravenku zaplatiti ani těch 45%, pak pro zaměstnance je toto osvobozený příjem, pro zaměstnavatale nedaňový výdej (viz popis u daňově uznatelných)

vypracovala:  M. Machová