BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Vedení účetnictví

Podvojné účetnictví a daňové evidence

vedení deníku a hlavní knihy, knih analytické evidence pro účetnictví
vedení peněžního deníku pro daňovou evidenci
vedení knih pohledávek a závazků
evidence hmotného a nehmotného majetku, evidence DPH
roční uzávěrka

Daňová přiznání - sestavení a podání

daň z přidané hodnoty
silniční daň
daň z příjmu fyzických a právnických osob
daň z nemovitosti
daň z převodu nemovitosti
vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou

Činnosti podléhající daňovému poradenství jsou poskytovány externím spolupracujícím daňovým poradcem.

Zastupování na úřadech - jednání jménem klienta

Činnosti podléhající daňovému poradenství jsou poskytovány externím spolupracujícím daňovým poradcem.

Zpracování vnitropodnikových směrnic

Klientům garantujeme

kvalitní a včasné zpracování veškeré účetní agendy
průběžně - denně nebo týdně
měsíčně, čtvrtletně, ročně
důvěrnost předávaných informací
odbornost a diskrétnost
maximální vstřícnost
neustálou komunikaci

Výhody externího vedení účetnictví v BILLcom spol.s r.o.

zaveden a certifikován systému řízení kvality ISO 9001
zkušenost - účetní společnost je na trhu již přes 15 let
zastupitelnost účetní při onemocnění
úspora ve mzdových nákladech (oceněná odbornost pouze pro dohodnutý obsah a objem, neboť dokážeme rozdělit účetnictví na práce rutinní a na práce odborné
úspora v souvisejících nákladech - školení, aktualizace software, pojištění,..
100% odpovědnost externí mzdové účetní oproti odpovědnosti zaměstnané účetní