BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Vedení mezd a personalistika

Zpracování mezd

výpočet mzdy (měsíční, hodinová, úkolová mzda)
tisk výplatních pásek (standardních i diskrétních)
sestavení příkazů k úhradě (mzda, pojištění, daň ze závislé činnosti, spoření, srážky z mezd, exekuce)
sestavení přehledů pro sociální pojišťovnu a příslušné zdravotní pojišťovny včetně odeslání
vedení mzdových listů
vedení ročních evidenčních listů včetně odeslání na sociální pojišťovnu
roční zúčtování daně ze závislé činnosti

Personalistika

tvorba a správa pracovních smluv a mzdových výměrů
tvorba a správa dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
přihlášení a odhlášení zaměstnance na sociální pojišťovnu a zdravotní pojišťovnu včetně hlášení změn
evidence a zajištění povinných školení zaměstnanců (BOZP, PO, školení řidičů, ..), zdravotních prohlídek
ukončení pracovního poměru

Výhody externího zpracování mezd v BILLcom spol.s r.o.

zaveden a certifikován systému řízení kvality ISO 9001
zkušenost - účetní společnost je na trhu již přes 15 let
diskrétnost při výpočtu a zpracování
diskrétnost při předání výplatních pásek
diskrétnost při předání podkladů pro zaúčtování včetně možnosti úplného oddělení plateb mezd
zastupitelnost mzdové účetní při onemocnění
úspora ve mzdových nákladech (oceněná odbornost pouze pro dohodnutý obsah a objem)
úspora v souvisejících nákladech - školení, aktualizace software, pojištění,..
100% odpovědnost externí mzdové účetní oproti odpovědnosti zaměstnané účetní