BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Jak nebýt spamer

Žádost o povolení zasílat obchodní sdělení elektronickou poštou

Vzor úvodní elektronické žádosti o povolení zasílání elektronických sdělení

Vážená paní, Važený pane,
s ohledem na platnost zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, si Vás dovolujeme požádat o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Obsahem těchto sdělení je:

{Popis obsahu zasílaných zpráv}

V případě, že souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení s uvedeným obsahem, zašlete "SOUHLASÍM" na emailovou adresu {elektronická adresa}. Souhlas lze kdykoliv zdarma a jednoduše odvolat zasláním e-mailu s žádostí o zrušení souhlasu nebo případně kliknutím na příslušný odkaz, pokud je součástí zaslaného sdělení.

S pozdravem

{Jméno}
{Oprávnění jednat}
{Společnost}
{Adresa}
{Kontakt}
Tuto elektronickou zprávu nelze dle výkladu ustanovení §7 odst.1 zákona 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti, považovat za nevyžádanou zprávu, neboť je nezbytným právním krokem učiněným ve smyslu získání souhlasu se zasíláním obchodního sdělení. Obchodní sdělení Vám budeme zasílat pouze v případě udělení souhlasu.